Vyhledej
Základní škola a Mateřská školy Bílá Třemešná > Vzdělávání > mateřské školy

Do školek ve Dvoře Králové bylo pro nový školní rok přijato 130 dětí, v základních školách bude otevřeno 7 prvních tříd pro zhruba 168 dětí

Redakce / 25.06.2018, Královédvorsko
Konec školního roku je zároveň začátkem pro některé děti začátkem nové etapy: poslední prázdniny před školou či školkou. Většina rodičů již na konci června ví, kam jejich dítě nastoupí nově do školky či školy. Letošní čísla ukazují, že se do školy či školky dostaly všechny děti, jejichž rodiče je přivedly k zápisu, mají zájem o nástup do vzdělávacích zařízení zřízených městem a splnily všechyn zákonné podmínky. Ve vybraných školkách jsou dokonce ještě volná místa, a to nejen ve Dvoře Králové.
 

Základní školy ve Dvoře Králové n. L.

Zápisy dětí do 1. ročníku základních škol zřízených městem Dvůr Králové na školní rok 2018/2019 se konaly již na začátku dubna. K zápisům se dostavilo celkem 199 dětí, pro 31 z nich požádali rodiče odklad povinné školní docházky. Celkem bude otevřeno 7 tříd pro prvňáčky.

ZŠ 5. května přivítala u zápisu 38 dětí, otevřena bude jedna první třída (5 dětí má odklad). Na ZŠ Podharť se dostavilo k zápisu 43 dětí, škola otevře dvě první třídy (odklad má 7 dětí). V ZŠ Schulzovy sady zavítalo k zápisu 77 dětí, škola otevře tři první třídy (o odklad povinné školní docházky zažádáno u 9 dětí). K zápisu do ZŠ Strž se dostavilo 41 dětí, otevřena bude jedna první třída (odklad povinné školní docházky bylo požádáno u 10 dětí).

Soukromé školní zařízení se na území Dvora Králové nevyskytuje. Nejbližší je v Jaroměři ZŠ Křišťál a v Markoušovicích Mraveniště

Mateřské školy zřizované městem Dvůr Králové n. L.

V měsíci květnu proběhly zápisy na další školní rok v mateřských školách zřizovaných městem Dvůr Králové. Zápisy se týkaly druhým rokem i pětiletých dětí, které nastupovaly předškolní povinnou školní docházku. V letošním roce se tato povinnost týkala 149 dětí s trvalým bydlištěm ve Dvoře Králové nad Labem, které se narodily mezi 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013. Podle údajů z evidence obyvatel se k zápisu nedostavilo 22 dětí, které splňují předepsaný věk. 

K zápisům do Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 a do Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, vč. jejich odloučených pracovišť, přišlo celkem 140 dětí (někteří rodiče absolvovali zápis v obou zařízeních). Z tohoto počtu nakonec bylo přijato do obou školek celkem 130 dětí, vyhověno nebylo pouze žádostem rodičů, kteří nesplnili zákonnou povinnost podle §34 odst. 5) školského zákona (očkování dítěte). Do předškolních zařízení se pro příští školní rok dostaly i všechny dvouleté děti, o jejichž umístění měli rodiče zájem, je to celkem 38 dětí. V obou mateřských školách tak vznikají méně početné třídy pro nejmenší děti, ve kterých jsou pro ně vytvořeny specifické podmínky. Ředitelky mateřských škol v uplynulém období úspěšně využívaly dotačních prostředků z Operačního programu Věda výzkum, vzdělávání MŠMT, ze kterého se, mimo jiné, podařilo čerpat prostředky pro chůvy ke skupinám těchto nejmladších dětí.  O stejný dotační titul školky žádají i v dalším období, tj. na příští dva roky.

Po zápisech vypadá obsazenost mateřských škol v našem městě takto:

MŠ Drtinova (ředitelství): 2 třídy, MŠ Dvořákova: 2 třídy, MŠ Roháčova: 2 třídy, MŠ Lipnice: 2 třídy, MŠ Žireč: 1 třída

Celkem je do Mateřské školy Drtinova přijato 200 dětí, volná místa jsou již pouze na pracovištích v Lipnici (2 volná místa) a v Žirči (4 volná místa).

MŠ Elišky Krásnohorské (ředitelství): 5 tříd, MŠ Slunečná I: 2 třídy, MŠ Slunečná II: 4 třídy (z toho 2 speciální), MŠ Verdek: 1 třída.

Celkem je do Mateřské školy E. Krásnohorské přijato 240 dětí, její kapacita činí 244 dětí, některá řízení o přijetí dítěte ale ještě nejsou ukončena.

Soukromá předškolní zařízení ve Dvoře Králové

Ve Dvoře Králové však fungují mimo městaká školská zařízení také soukromá. Do druhého roku provozu se po prázdninách přehoupne soukromé předškolní zařízení Emilka, které vede Spolek péče o rodinu pod vedením paní Staňkové. 

Novinkou je od září nového školního roku miniškolka Luční koníci, která bude mít zázemí v areálu Nový svět a kterou povede Daniela Hoblová. Od září sem budou docházet 4 děti ve věku od 3 do 6 let. 

Školky v okolí Dvora Králové

Mateřská škola v Libotově (6 km od Dvora Králové) nabízí ještě volná místa
K navýšení kapacity školky dojde v Bílé Třemešné díky nové přístavbě, a to na 84 dětí.


Kateřina Sekyrková
Zdroj: www.mudk.cz, www.materinka-dk.cz, www.lucnikonici.estranky.cz
 

Související články
Zápisy prvňáčků do škol na Královédvorsku na školní rok 2018/2019
Cesty ke vzdělávání - praxe alternativ naživo
Jaroměř má soukromou základní školu - ZŠ Křišťál. V regionu je výjimkou
Trutnov podpoří alternativní vzdělávání - otevře Montessori třídu při základní škole
V Bílé Třemešné se rozšiřuje škola. Byl proveden první výkop pavilonu odborných učeben

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 313x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
Kontakt


Základní škola a Mateřská škola, 
Bílá Třemešná, okr. Trutnov

Bílá Třemešná 313
544 72 Bílá Třemešná

Telefon: 499 396 321, 608 431 321
E-mail: , podatelna@zsbt.cz
Web: www.zsbt.cz
ID schránky: hgwmbhwKalendář akcí