Vyhledej
Základní škola a Mateřská školy Bílá Třemešná > Služby občanům > Rozvoj regionu

Ministerstvo rozdělilo 950 mil. Kč na modernizaci škol, na Královédvorsko bylo schváleno přes 123 mil. Kč

Redakce / 29.12.2017, Královédvorsko
Hned dvě základní školy - ZŠ Bílá Třemešná a ZŠ Schulzovy sady - byly úspěšné při žádosti o dotace v rámci výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura základních škol“, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro obě školy jsou to přelomové investice.
 

Schváleno bylo 65 projektů v celkové výši dotace 950 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj, přičemž registrováno bylo 183 projektů za 2,2 miliardy korun.

Jak je uvedeno na stránkách ministerstva, projekty této výzvy jsou zaměřeny zejména na stavby a stavební úpravy odborných učeben cizích jazyků, přírodních věd, technických a řemeslných oborů, pro práci s digitálními technologiemi a celkovou modernizaci infrastruktury pro odborné vzdělávání včetně nákupu vybavení odborných učeben.

Nová budova ZŠ Bílá Třemešná

Největším projektem výzvy je však právě projekt jedné ze škol na Královédvorsku - „Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná“ za 65,5 milionů korun (EFRR), kde by se mělo vybudovat dvanáct odborných učeben včetně příslušných kabinetů. Nový pavilon bude navázán na všechny podporované klíčové kompetence a bude zahrnovat odborné učebny pro cizí jazyk, přírodní vědy, učebnu informatiky a prostory pro pracovní činnosti. 
Jak nám sdělil ředitel školy Emil Kudrnovský, 
projekt je ve fázi realizace. Zadávací dokumentace byla hotova v září a nyní čeká na odsouhlasení poskytovatelem dotace. Mezitím probíhají další činnosti jako např. přeložka vedení elektřiny apod. Co se týče časového plánu stavebních prací, ty by měly začít v březnu 2018. V červnu 2019 by měl pavilon stát včetně vybavení. Žáci novou budovu tak budou moci využívat od září 2019.
Samotná budova je dle projektu v architektonickém stylu stávající budovy z roku 1932, moderní, energeticky pasivní a bezbariérová. Můžete se podívat na jednu z posledních variant návrhu. Kromě vlastního pavilonu a nového vchodu s vestibulem bude obnoveno okolí školy včetně školního sadu, arboreta s geoparkem, venkovní učebny a zóny pro relaxaci žáků.

Pro ředitele Emila Kudrnovského bude nová budova v roce 2019 završením 6leté práce - od myšlenky po realizaci. Má však na svědomí i jiné stavební projekty, které se již realizují nebo jsou ve fázi projektu: 

  • přístavba mateřské školy při základní škole Bílá Třemešná  - dojde tak od září 2018 k navýšení její kapacity na 84 dětí, nyní jsou hotovy základy, dotace z IROP činí 6 mil. Kč  
  • rekonstrukce školní jídelny je ve fázi přípravy projektu, dojde k navýšení kapacity na 420 strávníků
ZŠ Bílá Třemešná byla zároveň úspěšná při žádosti o dotace v rámci výzev MAS Královédvorsko - viz níže.

Bezbariérovost a nové učebny v ZŠ Schulzovy sady

ZŠ Schulzovy sady, největší základní škola v regionu, žádalo úspěšně o peníze na zajištění bezbariérovosti a výstavbu odborných učeben v podkroví budovy A. Příspěvek z fondů EU činí v tomto případě 57 781 118,95 Kč. Více jsme o tomto projektu psali v zápise z prosincového zasedání zastupitelstva města Dvůr Králové. 

Žadatelem dotace je v obou případech město (Dvůr Králové) či obec (Bílá Třemešná). 

Jak se k projektům vyjádřil náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád, „součástí všech podpořených projektů je modernizace vnitřní sítě pro připojení k internetu. Díky tomu dojde ke zkvalitnění výuky ve vazbě na moderní digitální technologie”.

Role MAS Královédvorsko

Ministerstvo však vypsalo i další výzvy zkvalitňující výuku ve školách. Společně s výzvou „Infrastruktura základních škol“ byla vyhlášena i výzva „Infrastruktura základních škol (SVL)“, kde s ohledem na velké množství registrovaných projektů v současné době ještě probíhá hodnocení. Hodnocení výzvy bude dokončeno pravděpodobně v únoru 2018. Další finanční prostředky pro základní školy jsou připraveny ve výzvách č. 66 – ITI; 67 – IPRÚ a 68 – CLLD, kde aktuálně jednotlivá jádrová města či MAS vyhlašují své podvýzvy v souladu se schválenými strategiemi pro daná území. Jednu takovou podvýzvu vyhlásila MAS Královédvorsko v říjnu 2017 - na rozvoj infrastruktury pro vzdělávání. Výsledky a průběh si můžete přečíst na webu MAS.
V ITI/IPÚR bylo již podpořeno celkem 26 projektů na základní školy za 170 mil. Kč z EFRR. IROP tak jíž celkově schválil 97 projektů základních školy za více jak 1,2 mld. Kč.

Kateřina Sekyrková
Zdroj: www.mmr.cz., studie Přístavba pavilonu odoborných učeben Základní škola Bílá Třemešná (Ing. arch. Blanka Navrátilová, Ing. Lucie Rejlová)

 

Související články
Největší škola ve Dvoře Králové žádá o dotaci na modernizaci budovy. Děti se tak možná vrátí zpět do budovy ZŠ Komenského.
Pepa Zivr ze ZŠ a MŠ Bílá Třemešná ve finále mezinárodní matematické soutěže Pangea
Mezi nejúspěšnější řešitele krajských kol soutěží MŠMT patří i Královédvoráci
V Bílé Třemešné se rozšiřuje škola. Byl proveden první výkop pavilonu odborných učeben
Rekonstrukce budovy A ZŠ Schulzovy sady přesune dočasně šest tříd do bývalé budovy ZŠ Komenského

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 852x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
Kontakt


Základní škola a Mateřská škola, 
Bílá Třemešná, okr. Trutnov

Bílá Třemešná 313
544 72 Bílá Třemešná

Telefon: 499 396 321, 608 431 321
E-mail: , podatelna@zsbt.cz
Web: www.zsbt.cz
ID schránky: hgwmbhwKalendář akcí