Vyhledej
Základní škola a Mateřská školy Bílá Třemešná > Vzdělávání > základní školy > ZŠ a MŠ Bílá Třemešná

Změna podoby zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ Bílá Třemešná (šk. rok 2020/2021)

Redakce / 29.03.2020, Dvůr Králové nad Labem, zsmsbilatremesna.kralovedvorsko.cz
Původně se měl zápis konat ve středu 1. dubna 2020 od 13:00 do 17:00 hod v budově Základní školy v Bílé Třemešné čp. 313. Datum zápisu zůstává, jen proběhne pouze administrativní část, a to v ideálním případě elektronicky. Jednotlivé pokyny pro rodiče budoucích školáčků jsou uvedeny dále v článku. Týká se to i rodičů, kteří žádají odklad!

Základní informace k zápisu dětí do 1. třídy školního roku 2020/2021 

Kritéria přijetí: Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, tedy děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 6 let dle pořadí: 1. děti školského obvodu ZŠ Bílá Třemešná, 2. ostatní děti. Počet žáků, které je možné přijmout: max. 60 žáků. 

Předběžně lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014. 

K zápisu se musí dostavit i rodiče, kteří chtějí požádat o odklad školní docházky. K žádosti o odklad školní docházky je nutné přiložit doporučení odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení. 

U dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky, není jejich přítomnost u zápisu bezpodmínečně nutná. Rodiče však jsou povinni škole oznámit, zda dítě do školy, v níž bylo zapsáno, nastoupí školní docházku. Pokud však bylo dítě zapsáno v jiné škole, k zápisu se musí dostavit. 


Prosíme rodiče o:

1) přihlášení k zápisu elektronicky (ZDE), urychlí to administrativní proces, listiny budou připraveny ke dni zápisu 1. 4. 2020,

2) v den zápisu (či v jiný předem dohodnutý termín) prosíme o předání:

a) kopie rodného listu dítěte, 

b) podepsané žádosti (o přijetí nebo o odklad povinné školní docházky), 

c) vyplněného dotazníku pro rodiče

d) souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) 

e) zájem o ZUŠ.

Vytištěné formuláře si můžete vyzvednout v kanceláři školy (v pracovní dny 7-15 hod) nebo v knihobudkách (šanon s formuláři).


Třídní učitelkou bude Mgr. Miluše Senetová. Dle předběžného odhadu bude budoucí 1. třídu ZŠ navštěvovat 22-25 žáků.

Přejeme vám i vašim dětem, abyste byli v naší škole spokojeni, a těšíme se na spolupráci. 

Emil Kudrnovský

ředitelDalší články ZŠ a MŠ Bílá Třemešná

Související články
Zápisy do základních škol pro rok 2020/2021 ve Dvoře Králové nad Labem
Vaše komentáře

Přečteno 313x