Vyhledej
Základní škola a Mateřská školy Bílá Třemešná > Vzdělávání > základní školy > ZŠ a MŠ Bílá Třemešná

Prosperující škola podporuje rozvoj obce

Redakce / 20.02.2020, Bílá Třemešná, zsmsbilatremesna.kralovedvorsko.cz
Třemešenská škola se po 20 letech opět stala ekonomicky stabilní organizací, která obhájila svou pozici na „trhu“ a která podporuje rozvoj obce Bílá Třemešná. Podařilo se eliminovat masivní odliv žáků z let 2009-2011 a získat zpět důvěru tehdy nespokojených rodičů nejen ze spádových obcí školy.

1) Roste počet žáků ZŠ (z 165 žáků v roce 2014 na loňských 209) i dětí MŠ (z 56 na 72) – letos přijde k zápisu okolo 30 dětí. V červnu odejde 14 žáků ze stávající 9. třídy. Roční bilance bude plus 10-15 žáků, tj. počet žáků ZŠ se bude pohybovat okolo magické hodnoty 220 žáků – to je hodnota „ekonomické stability“ ZŠ avizovaná zastupitelstvu obce na podzim 2015 při obhajobě investic, okolo které bude nyní počet žáků ZŠ oscilovat, stejně jako před 20 lety.

2) Roste počet zaměstnanců (z 27 na dnešních 42) – kromě pracovních pozic hrazených státem zaměstnáváme dalších 5 pracovníků z evropských či rozvojových projektů – organizace má nyní celkem 42 zaměstnanců.

3) Roste příspěvek od státu na mzdy pracovníků ve školství (z 9,6 mil. Kč v roce 2012 na loňských 19 mil. Kč, odhad 2020 - 21,5 mil. Kč), kteří za prací dojíždí do obce Bílá Třemešná a část z těchto finančních prostředků logicky utratí u živnostníků v obci.

4) Prosperující škola posiluje rozpočet obce Bílá Třemešná – v rámci rozpočtového určení daní (RUD) stát obci Bílá Třemešná zasílá prostředky na provoz škol a školských zařízení v obci – v roce 2019 přišlo na účet obce cca 4,1 mil. Kč (obec poslala škole 3,3 mil. Kč), v roce 2020 by stát měl poslat již 4,3 mil. Kč (obec poskytne škole 3,5 mil. Kč). 

Role školy v obci

Prosperující třemešenská škola jednoznačně podporuje rozvoj obce tím, že kromě své hlavní činnosti (vzdělávání) přispívá:   

  • ke zhodnocení a udržitelnosti majetku obce,

  • k zachování obecního pořádku, k prevenci kriminality,

  • k lepší dopravní obslužnosti obce (autobusové linky),

  • k podpoře zaměstnanosti jejích obyvatel (příměstské tábory),

  • k udržitelnosti dalších služeb v obci (pošta, potraviny, pekárna aj.),

  • a ke komunitnímu životu obce (akce školy, součinnost při akcích obce).

Prostě těch více než 320 dětí, žáků a pracovníků školy je denně v obci znát… 

Do naší školy (obecně do vzdělání) se vyplatí investovat, je nutné nepolevit, držet investiční tempo a inovovat.

Emil Kudrnovský

ředitel

Další články ZŠ a MŠ Bílá Třemešná

 
Vaše komentáře
Aktivní ředitel, 21.02.2020 17:29, Reagovat
Milý pane,
Ano, máte pravdu, svou aktivitou se podílím i na vyšší porodnosti v jedné spádové obci naší školy (dá-li Pán Bůh i letos, počtvrté...). Starostům okolních obcí radím, kdy mají v obci vypínat elektrický proud - ideálně v únoru, aby se rodily děti na podzim (kvůli minimalizaci rizika odkladu školní docházky).

Ano, máte pravdu, náš nový web není ještě dotažen - je sice funkční, ale není zcela naplněn. Chybějící části jsem chtěl vyplnit sám, bohužel doposud byly priority jinde. Ale když mi to ještě třeba v dubnu připomenete, budu Vám velmi vděčný.

Nový web jsme byli nuceni zapnout i nenaplněný v září 2019 s ohledem na zvyšující se intenzitu hackerských útoků z Ruska, se kterou jsme bojovali na původním, technologicky zastaralém webu již několik let.

Ano, nový web mohl být dříve, mohl být lépe naplněn - je to má vina, má veliká vina... snad mi to naši žáci a jejich rodiče odpustí.

Věřím však, že pro děti, žáky a jejich rodiče je ve skutečnosti důležitější to, co se děje uvnitř naší školy než na jejím webu.

Příjemný víkend přeje

Emil Kudrnovský
Velká huba, 21.02.2020 07:53, Reagovat
Tak tu čtu o obrovských úspěších pana Kudrnovského ve škole v Bílé Třemešné a nestačím se divit. Zřejmě zařídil svou aktivitou vyšší porodnost dětí v obci, přispěl ke zvýšení rozpočtu obce (trochu zapomněl, že tu část rozpočtu škola schramstla) atd. atd. Já hlavně vím, že když se podívám na nové internetové stránky škoy, které ani od loňského roku, když byly draze zaplaceny, nejsou zatím plně funkční a chybí tam spoustu informací, které se prý již delší dobu připravují, i když zaměstnal mnoho dalších zaměstnanců, jak sám píše. Zato mu nechyběla drzost, když před osmi lety, kdy nastoupil do školy, napsal na původních internetových stránkách, které skutečně přinášely mnoho aktuálních informací a dodnes fungují, jak na ně ostatně odkazuje na nových stránkách školy, že nejsou dobré. Stránky jsem pro školu dělal já a to zadarmo. Tedy trvalo mu celých osm let než koupil nové, bohužel zatím ne zcela funkční.

Přečteno 1011x