Vyhledej
Základní škola a Mateřská školy Bílá Třemešná > Vzdělávání > základní školy

Tichý protest v třemešenské škole: Týden v černém

Redakce / 12.04.2019, Bílá Třemešná, zsmsbilatremesna.kralovedvorsko.cz
Celý týden od pondělí 8. dubna 2019 visí na naší škole černá vlajka, učitelé chodí v černém oblečení. Nikdo neumřel, ale české školství má namále. Naše škola se připojila k akci Pedagogické komory „Týden škol v černém“, jejímž cílem je upozornit rodiče a veřejnost, že politici zanedbávají školství, což má negativní dopady na kvalitu vzdělávání dětí.

Ve školství se nahromadila řada problémů, jejichž řešení ministerstvo školství i celá vláda neustále odkládají.

1) Dlouhodobé podfinancování českého školství způsobilo personální krizi ve školách.

Chybí učitelé matematiky, fyziky, informatiky, angličtiny.... Ministerstvo školství chce nedostatek kvalifikovaných učitelů „vyřešit“ tím, že na základních školách znovu umožní učit lidem bez pedagogického vzdělání.

V našem regionu je poměr kvalifikovaných pedagogů ještě poměrně vysoký, ale ve velkých městech a v jejich okolí učí „co má ruce a nohy“. 

2) Školám chybí peníze na nákup pomůcek, učebnic nebo vybavení počítačovou technikou. 

Ačkoli počet dětí naší školy (ZŠ, MŠ) stoupl za posledních 7 let téměř o 30 % (z 220 na 285 dětí), stát nám na ostatní neinvestiční výdaje zasílá pouze o 10 tis. Kč více než v roce 2012. Ze stávajících 230 tis. Kč hradíme vedlejší personální výdaje (nemocenské, pojištění zaměstnanců, lékařské prohlídky, ochranné pomůcky, školení a cestovné), výuku plavání žáků, preventivní programy, pomůcky a učebnice. Na učebnice zbývá max. 50-60 tis. Kč, tj. 250-300,- Kč na žáka ročně.

Místo toho, abychom se věnovali výuce, vymýšlíme někdy až zbytečné projekty a žádáme o dotace, jenom kvůli tomu, abychom lépe vybavili školu (na druhou stranu se to nám v Třemešenské škole celkem daří).

3) Špatně nastavená inkluze má negativní dopady nejen na řadu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale rovněž na jejich spolužáky a kvalitu výuky. 

Stále více učitelů uvažuje o tom, že školství opustí kvůli minimální podpoře ze strany státu v této oblasti nebo kvůli nevhodným aplikacím i samotné myšlence společného vzdělávání.

4) Zbytečná administrativa zatěžuje učitele, kterým pak nezbývá čas na přípravu zajímavější výuky.

Ministerstvo školství se brání zapojení pedagogů z praxe do přípravy změn. Školská legislativa vzniká netransparentně – nejsou zveřejňovány zápisy z jednání pracovních skupin, ani jejich složení.

Názory některých aktivistických skupin jsou ministerstvem školství přejímány bez předchozí diskuze s pedagogy „z první linie“ a aplikovány plošně ve všech školách. „Někdo“ přijede z týdenní stáže ze zahraniční výběrové školy národa jiné mentality, přesvědčí pár lidí na ministerstvu a nabyté znalosti se aplikují plošně v našem školství (zjednodušeně řečeno).

Připojujeme se k tvrzení jedné kolegyně: „Oblékám se dnes do černé, abych upozornila veřejnost, že od roku 2016 vládne ve školství nezvladatelný chaos a prosím všechny rodiče, aby učitele svých dětí podpořili. Odmítáme, aby naše děti byly dál pokusnými králíky nekoncepčního řízení školství, aby jejich vzdělávání bylo ohrožováno neověřenými experimenty a neustálým nedostatkem peněz nejen na kvalitní učitele, ale i na pomůcky, knihy a další vybavení škol. Máme toho prostě dost!“

Ono toho je více, ale o dalším jindy.

Emil Kudrnovský

ředitel školy

Pozn.: Text byl převzat z prohlášení Pedagogické komory a doplněn vlastními komentáři – více zde.


Další články ZŠ a MŠ Bílá Třemešná

Související články
Kraj ruší obory na vybraných středních školách aneb optimalizace krajského školství v realitě
ZŠ Hučák již potřetí pořádá konferenci pro učitele i rodiče: Cesty ke vzdělávání
Konference o vzdělávání ve světě technologií (27. listopadu 2018)
Školství Královéhradeckého kraje se inspiruje v zahraničí - aktuálně ve Finsku
Vaše komentáře

Přečteno 2624x