Vyhledej
Základní škola a Mateřská školy Bílá Třemešná > Vzdělávání > základní školy

Příměstské tábory v třemešenské škole – poslední volná místa

Redakce / 30.05.2019, Bílá Třemešná, zsmsbilatremesna.kralovedvorsko.cz
I v letošním roce nabízí naše škola příměstské tábory pro malé děti (do věku 7 let) o letních prázdninách v termínu od 8. 7. do 9. 8. 2019 – 5 týdenních turnusů v areálu naší mateřské školy (viz foto).

Nabízíme poslední volná místa dětem z regionu Královédvorska – do naplnění kapacity (2 skupiny po 16 dětech).

Přihlášky jsou ke stažení ZDE - vyplněné je zašlete na e-mail kancelar@zsbt.cz, příp. zanechte u vedoucí učitelky MŠ či v kanceláři organizace. Podmínky přihlášení jsou zde. Se zákonnými zástupci bude uzavřena smlouva a podepsán informovaný souhlas.

Dotace Evropských sociálních fondů hradí provozní náklady, personální zabezpečení, animaci, materiál a ostatní náklady. Příspěvek za příměstský tábor (zahrnuje stravu a další materiál) činí 400 Kč/týden.

Podmínkou přijetí dítěte je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, doložení potvrzení o své vazbě na trh práce (vč. potvrzení druhého rodiče, pokud žije ve stejné domácnosti) a úhrada poplatku za příměstský tábor na účet organizátora vedený u ČSOB a.s. – č. ú. 222456564/0300 (uvést „PT2019 - jméno a příjmení dítěte“).

Emil Kudrnovský
ředitel

Další články ZŠ a MŠ Bílá Třemešná

 
Vaše komentáře

Přečteno 1444x